تبلیغات
حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان - روز جانباز مبارک...

حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان
 
ما آموخته‌ایم به اصلح رأی دهیم؛ حتی اگر 72 نفر باشیم...
افسران - ببخشید آقای روحانی ، اجازه داریم روز جانباز رو به آقامون و کاندیدایی که از نظر ما اصلح بود تبریک بگیم؟!!نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 خرداد 1393 توسط امیرپویان