تبلیغات
حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان - برهم زنندگان سخنرانی جلیلی، حاضران در جشن روحانی

حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان
 
ما آموخته‌ایم به اصلح رأی دهیم؛ حتی اگر 72 نفر باشیم...

صبح امروز پنج شنبه گردهم آیی حامیان دولت در وزارت کشور برگزار شد تا سالگرد پیروزی رییس جمهور در انتخابات سال گذشته را جشن بگیرند.

این جشن دولتی حواشی متعددی داشت، اما یکی از نکات جالب توجه آن حضور دسته جمعی تعدادی از اخلال گران در مراسم دو ماه قبل سخنرانی دکتر جلیلی در دانشگاه امیرکبیر در برنامه امروز بود که در حمایت از رییس جمهور شعار می دادند.

گفتنی است پیش از این نیز عکس تعدادی دیگر از برهم زنندگان سخنرانی دکتر جلیلی در دانشگاه امیرکبیر که در جلسه ای با هاشمی رفسنجانی مشغول سخنرانی هستند، منتشر شده بود.

 

  

سخنرانی جلیلی در دانشگاه امیرکبیر:

 

 

 

جشن دولتی سالگرد پیروزی روحانی در انتخابات در وزارت کشور:

نوشته شده در تاریخ جمعه 23 خرداد 1393 توسط امیرپویان