تبلیغات
حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان - ...

حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان
 
ما آموخته‌ایم به اصلح رأی دهیم؛ حتی اگر 72 نفر باشیم...
""""gilankhabar-vazir-ers h " a " d " -delvapas-eghtesad "نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 تیر 1393 توسط امیرپویان