تبلیغات
حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان - کارنامه یک ساله دولت روحانی در عرصه اقتصاد

حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان
 
ما آموخته‌ایم به اصلح رأی دهیم؛ حتی اگر 72 نفر باشیم...
حسن روحانی با وعده های کوتاه مدت و بلند مدت خود توانست اعتماد کمی بیش از 50درصد رای دهندگان را به خود جلب نموده و بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند. در طول این یک سال برخی مدافعان دولت، هرگونه اظهار نظر و نقد عملکرد رییس جمهور را زودهنگام میدانستند و معتقد بودند که باید حداقل یک سال به دولت حسن روحانی فرصت داد.

اکنون یک سال از عمر دولت روحانی گذشته و فرصت مناسبی برای بررسی عملکردها رسیده است. پایگاه 598 با بی طرفی کامل و با استناد به اطلاعات و خبرهای رسمی کشور به بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد پرداخته که در ادامه آن را منتشر میکند.

درپایان از مخاطبین محترم تقاضا داریم، اگر نکته ای در جدول ذیل مغفول مانده، آن را از طریق بخش نظرات (در پایین همین صفحه) بیان فرمایند تا در گزارشات بعدی درنظر گرفته شود.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 مرداد 1393 توسط امیرپویان