تبلیغات
حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان - نوروزتان فاطمی

حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت در اصفهان
 
ما آموخته‌ایم به اصلح رأی دهیم؛ حتی اگر 72 نفر باشیم...
39نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 فروردین 1394 توسط امیرپویان